Zobacz Strony

Reklamowy WordPress

Start

Najnowsze wpisy:

 1. Falowniki
  Falowniki

  Na ogół do smarowania łożysk należy używać smaru stałego. Wypełniając 2/3 przestrzeni komory łożyskowej zapewnia się zapas smaru na okres 6-12 miesięcy. Smarowanie olejem jest oczywiście lepsze, lecz bardziej kłopotliwe i dlatego stosuje się je w większych szybkobieżnych maszynach, zwłaszcza gdy prędkość obwodowa łożyska przekracza 15 m/s. W silnikach zamkniętych, w których jest bardzo trudny dostęp do łożyska lub też trudny demontaż pokryw, dopuszcza się stosowanie smarownic. Smarownice stosuje się również w większych silnikach szybkobieżnych wymagających częstego uzupełniania smaru.

 2. Układ sterujący Galop Control
  Układ sterujący Galop Control

  Na własności magnetyczne stali ma również bardzo duży wpływ proces walcowania. Na przykład obróbka na zimno oraz wyżarzanie rekrystalizujące blach znacznie zwiększa ich przenikalność magnetyczną w pewnym uprzywilejowanym kierunku. Blacha zimnowalcowana o stratności 0,6 W/kG ma szerokie zastosowanie w budowie transformatorów. Do silników elektrycznych nie może być ona powszechnie stosowana, właśnie ze względu na kierunkowość przenikalności magnetycznej. Tylko w silnikach szybkobieżnych o mocy większej niż 2 MW są pewne możliwości stosowania takich blach.

  Poza tym wyjątkiem do produkcji silników elektrycznych stosuje się obecnie blachę krzemową tylko gorąco walcowaną, tzw. blachę elektrotechniczną nietrawioną, aczkolwiek niektóre zakłady stosują blachę trawioną.

 3. Falownik iE5
  Falownik iE5

  Wartość luzu w łożyskach zależy od warunków pracy. W silnikach indukcyjnych stosuje się tak zwane luzy normalne. W przypadkach, w których przewiduje się gorsze odprowadzanie ciepła (np. w niektórych silnikach budowy zamkniętej większej mocy) należy stosować łożyska z powiększonym luzem promieniowym.

  W silnikach przeznaczonych do napędów pasowych łożyska ulegają zużyciu (wyrobieniu się) i dlatego w większych maszynach, do tego rodzaju napędu specjalnie budowanych, można stosować nieco mniejsze luzy.

 4. Grawerowane napisy na szafy
  Grawerowane napisy na szafy

  Spośród czynników mogących spowodować wzrost naprężeń wymieniamy:

  a. Spiętrzenie naprężeń (trwałe) spowodowane działaniem karbu; czynnik ten nazywamy współczynnikiem spiętrzenia naprężeń i oznaczamy p.

  b. Do zerwania wału potrzebne są zwykle naprężenia niższe, niż do zerwania próbki, gdyż materiał przedmiotu o większych wymiarach zachowuje się nieco inaczej niż materiał próbki. Czynnik ten nazywamy współczynnikiem wielkości przedmiotu i oznaczamy y.

  c Wytrzymałość materiału nie jest jednakowa z powodu jego niejednolitości. Uwzględnia się to przez wprowadzenie współczynnika rozrzutu wytrzymałości materiałów dl; dla materiałów walcowanych i kutych można go przyjąć jako równy 1,1.

  d. Kontrola odbioru materiału nie zawsze opiera się na dokonanych pomiarach sprawdzających pobranych próbek. Współczynnik kontroli materiałów d11 można przyjąć równy 1,2, gdy odbioru nie ma lub równy 1, gdy przewiduje się odbiór na podstawie próbek wytrzymałościowych.

 5. Grawerowane tabliczki
  Grawerowane tabliczki

  Niektóre wały, zwłaszcza starszej konstrukcji, mają dużą liczbę stopni, co komplikuje ich obliczanie. W celu uproszczenia tych obliczeń przyjmuje się jeden wspólny wymiar dla kilku średnic o zbliżonych wymiarach.

  Pakiet blach osadzonych bezpośrednio na wale usztywnia go. Niektóre więc zakłady przyjmują z tego względu moment bezwładności J na długości pakietu o 20,% większy niż wypada dla samego wału. Wartość ta jednak w znacznym stopniu zależy od dokładności osadzenia pakietu blach na wale.

  W celu ułatwienia obliczeń strzałki ugięcia wprowadza się pojęcie zastępczego momentu bezwładności. Jest to moment bezwładności pomyślanego wału o średnicy stałej, nie stopniowanej, przy której strzałka ugięcia jest taka sama jak strzałka ugięcia wału rzeczywistego.

  W rzeczywistości naprężenia zginające i skręcające występują w wale równocześnie i dlatego należy obliczyć ich wartość zastępczą oz . Istnieje kilka sposobów obliczenia momentów i naprężeń zastępczych.

Dodaj komentarz